Välkommen till Ramberga gruppen, Gunnar BaB!

Tjänster som företaget erbjuder:

- Arkitekt och konstruktör för villor och andra byggnader

- Planarkitekt, detaljplaneuppdrag

- Arkitekt för husbyggnad

- Kontrollansvarig enligt PBL

- Besiktningar av infrastruktur, VA- och fjärrvärmeledningar

- Besiktningar av byggnader

- Rådgivning i bygg och entreprenadfrågor

Kontakta mig för mer information!
Gunnar Bagge af Berga

© GEN - Konsult Bagge af Berga 2007